top of page

 מחירון משלוחים 

מחירון משלוחים 2023 תמונה.jpg
 • העלות המצויינת במחירון מעלה הינה עבור משלוחים בלבד

 • התשלום עבור המשלוח ישולם בנפרד

 • המחירון מתייחס לאזורים מנהריה בצפון ועד גדרה בדרום 

 • תוספת עבור אזורים צפוניים מנהריה, דרומיים מגדרה, ירושלים והסביבה ואזורים מיוחדים - 200 ש"ח

 • דרומה לבאר שבע - אנא חייגו לקבלת הצעת מחיר
   

 • חריגות -
  קומה ב' (כולל) ללא מעלית בתוספת של 70 ש"ח לקומה
  הובלות מיוחדות (המצריכות מנוף וכדומה) - אנא חייגו לקבלת הצעת מחיר

bottom of page